ทำไมการฝึกอบรมพนักงานจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ

ภาพบรรยาการการฝึกอบรมพนักงาน
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการของการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และความรู้ของพนักงานในการทำงานโดยเฉพาะ กระบวนการฝึกอบรมหล่อหลอมความคิดของพนักงานและนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด เรามาดูกันว่าการฝึกอบรมพนักงานมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร และองค์กรจะได้รับอะไรตอบแทน

ความสำคัญของการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาองค์กรและช่วยให้ประสบความสำเร็จ ส่งผลดีต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้างขององค์กร ช่วยให้ได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพและ พนักงานสามารถสร้างผลผลิตที่ดีขึ้นได้หากพวกเขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี

การฝึกอบรมมีพื้นฐานสี่ประการ :

1. การฝึกอบรมพนักงานใหม่ที่เข้าร่วมองค์กร การฝึกอบรมนี้ทำให้พวกเขาคุ้นเคยกับภารกิจขององค์กร วิสัยทัศน์ กฎระเบียบ และข้อบังคับและสภาพการทำงาน

2. การฝึกอบรมพนักงานที่มีอยู่แล้ว เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพูนความรู้

3. การฝึกอบรมเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา ตัวอย่างเช่น การใช้งานอุปกรณ์ใหม่, การเปลี่ยนแปลงเทคนิคการผลิต, การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พนักงานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ใหม่และวิธีการทำงานของมัน

4. การฝึกอบรมเมื่อเลื่อนตำแหน่ง มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานพร้อมที่จะแบ่งปันความรับผิดชอบของงานในระดับที่สูงขึ้น

ประโยชน์ของการฝึกอบรมสามารถสรุปได้ดังนี้ :

1. ปรับปรุงขวัญกำลังใจของพนักงาน – การฝึกอบรมช่วยให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยในการทำงานและเกิดความพึงพอใจในงาน เมื่อพนักงานมีความพึงพอใจมากขึ้นและยิ่งมีกำลังใจในการทำงานของพวกเขามากขึ้น พวกเขาจะอยากมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กรและสิ่งนี้จะช่วยลดปัญหาการลางานหรือการลาออกจากงาน บริษัทก็จะไม่ต้องคอยมองหาพนักงานมาแทนอยู่ตลอดเวลา

2. การกำกับดูแลที่น้อยกว่า – พนักงานที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี จะคุ้นเคยกับงานเป็นอย่างดี และต้องการการดูแลหรือคุมงานที่น้อยกว่า ดังนั้นจึงช่วยลดเวลาที่ต้องเสียไปกับการกำกับดูแลจากหัวหน้างานอย่างใกล้ชิด

3. อุบัติเหตุน้อยลง – ข้อผิดพลาดมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น หากพนักงานขาดความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานโดยฉพาะ ยิ่งพนักงานได้รับการฝึกอบรมมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในงานก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น

4. โอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง – พนักงานจะได้รับทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างการฝึกอบรม พวกเขามีสิทธิ์ได้รับการส่งเสริมมากขึ้น พวกเขากลายเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าสำหรับองค์กร

5. เพิ่มผลผลิต – การฝึกอบรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน พนักงานที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจะแสดงประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีในเวลาที่น้อยกว่า หากพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมจะช่วยลดความสิ้นเปลืองในเรื่องเวลา เงิน และทรัพยากรให้น้อยลง

วิธีการฝึกอบรม

โดยทั่วไปแล้วการฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็นสองวิธี:

1. ฝึกอบรมในระหว่างการทำงาน วิธีการฝึกอบรมนี้ เป็นวิธีการที่ให้พนักงานได้อบรมไปด้วยในระหว่างที่ได้ทำงานจริง มันเป็นวิธีการฝึกอบรมที่ง่ายและคุ้มค่า พนักงานที่ไม่ชำนาญหรือกึ่งเชี่ยวชาญสามารถได้รับการฝึกอบรมอย่างดี โดยใช้วิธีการฝึกอบรมดังกล่าว พนักงานได้รับการฝึกฝนในสถานการณ์การทำงานจริง ซึ่งก็เป็น “ การเรียนรู้ด้วยการทำ” วิธีการฝึกอบรมในที่ทำงานนี้ สามารถทำได้โดย การหมุนเวียนแผนกการทำงาน, การฝึกอบรมในตำแหน่งงานที่ทำ หรือ ฝึกสอนการเลื่อนตำแหน่งชั่วคราว ฯลฯ

2. ฝึกอบรมนอกการทำงาน – วิธีการฝึกอบรมงานวิธีนี้ คือวิธีการฝึกอบรมที่จัดขึ้นนอกสภาพการทำงานจริง โดยทั่วไปจะใช้ในกรณีที่มีพนักงานใหม่ ตัวอย่างของวิธีการฝึกอบรมนอกสถานที่ คือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ, การประชุมอบรมใหญ่ ฯลฯ วิธีการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสูง แต่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ถ้าหากพนักงานจำนวนมากต้องได้รับการฝึกอบรมภายในระยะเวลาอันสั้นพร้อมกัน ซึ่งสามารถใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรมภายในหรือภายนอกบริษัทได้ตามความต้องการของพื้นที่

แน่นอนว่าในหลาย ๆ ธุรกิจ ต้องการพนักงานที่มีความสามารถในการทำงานนั้น ๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน แต่ถ้าเป็นธุรกิจโรงงานขนาดใหญ่ที่มีความต้องการแรงงานสูง ก็อาจจะเจอความท้าทายในการหาแรงงานจำนวนมากที่มีทักษะในด้านการผลิตตั้งแต่แรก ดังนั้น บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU จึงเข้ามีบทบาทในการจัดหาและจัดอบรมแรงงานให้มีทักษะในการทำงานที่ต้องการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

การจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานนั้นอาจดูเหมือนการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร แต่ถ้าเทียบกับการที่องค์กรได้พนักงานที่มีทักษะความสามารถที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้ผลผลิตขององค์กรนั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว ก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ผลกำไรตอบแทนที่งดงาม