บล็อก

job interview

HR หน้าใหม่ต้องรู้ เรียกสัมภาษณ์อย่างไร ให้ถูกใจคนหา

พนักงานฝ่ายบุคคลหรือที่เราเรียกติดปากว่า HR สำหรับน้องใหม่ของวงการนี้ อาจต้องเรียนรู้อะไรอีกหลายอย่าง เช่น การ Recruit คนเข้ามาสัมภาษณ์งาน เพื่อให้ถูกใจคนหางานหรือหัวหน้าแผนกนั้นๆ ที่กำลังต้องการคนอยู่

Read More »
ภาพบรรยาการการฝึกอบรมพนักงาน

ทำไมการฝึกอบรมพนักงานจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการของการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และความรู้ของพนักงานในการทำงานโดยเฉพาะ กระบวนการฝึกอบรมหล่อหลอมความคิดของพนักงานและนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด เรามาดูกันว่าการฝึกอบรมพนักงานมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร และองค์กรจะได้รับอะไรตอบแทน ความสำคัญของการฝึกอบรม การฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาองค์กรและช่วยให้ประสบความสำเร็จ ส่งผลดีต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้างขององค์กร

Read More »