Who we are - เกี่ยวกับเรา

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหางานหรือกำลังมองหาบุคคากรมาเติมตำแหน่งที่ว่าง
คุณมาถูกที่แล้ว

Task Squad HQ  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระยะยาว ระหว่างผู้สมัครงานที่มีความสามารถ และองค์กรที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย 

เริ่มต้นจากนายหน้าที่ประสบความสำเร็จในวงการจัดหางาน เราจับคู่งานที่ใช่ให้กับผู้สมัครของเรา ส่งให้กับบริษัท หรือองค์กรเพื่อให้พวกเขาได้ร่วมงานกัน

ด้วยประสบการณ์รวมกันกว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมการสรรหาบุคลากร ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับตลาดงานในประเทศไทยนั้นไม่เป็นสองรองใคร หากมีความต้องการคนงานในตลาด เรารู้หมด เนื่องจากเราคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพให้ลุกค้าของเราซึ่งเป็นธุรกิจในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม พวกเขาจึงได้รับประโยชน์จากผู้สมัครที่คาดหวังที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อเติมตำแหน่งที่ว่าง

เราไม่ได้พิจารณาผู้สมัครจากแค่ที่อยู่หรือทักษะและความสามารถ แนวทางการคัดสรรของเรารวมไปถึง การพิจารณาบุคลิกลักษณะนิสัยของผู้สมัคร วัฒนธรรมของบริษัท และการมีความมุ่งมั่นที่ไปในทางเดียวกันได้ เพื่อทำให้แน่ใจว่า ทั้งผู้สมัครและองค์กร จะได้รับความพึงพอใจและร่วมงานกันได้นาน

และเมื่อขั้นตอนการรับสมัครเสร็จสิ้น เราจะไม่ปล่อยให้คุณเคว้งคว้าง มีลูกค้าที่เราทำงานด้วยกันมานานกว่า 10 ปีและผู้สมัครที่เราคัดสรรให้ในหลายตำแหน่งที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เราอยู่กับคุณในทุกย่างก้าว